• วิธีใช้งาน PS4

Rebuild Database ps4

Rebuild Database ps4

สิ่งที่จะทำให้ PS4 กลับมาทำงานเร็วเหมือนเดิมคือการ “Rebuild Database” ของ PS4 การทำงานของระบบ Rebuild Database คือ มันจะมีการล้างข้อมูลที่ Corrupt หรือ ข้อมูลที่เสียหายออกไปจากเครื่อง รวมถึง Cache ต่างๆ ของเครื่องเช่นกัน จากนั้นระบบจะทำการจัดโครงสร้างไฟล์ และโฟรเดอร์ใหม่ ทั้งหมด เพื่อทำให้ PS4 รันได้เลื่อนไหลมากขึ้นครับ พูดง่ายๆ คือ ฟั่งชั่นนี้จะช่วยเคลียพื้นที่บนฮาร์ดดิส โดยระบบจะลบข้อมูลไฟล์ที่ไม่้ได้ใช้ รวมถึงเคลียแรมบนเครื่องเช่นกัน